Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ –ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Συντάχθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2016. Εμφανίσεις: 4536

panagia-gerontisa-6527533

Ἃγιον  Ὂρος  Ἂθωνος, Κῆπε τῆς Παναγίας,

 ἐστολισμένον  πανταχοῦ  μέ πλείστας  Ἐκκλησίας.

Ἒχεις τάς εἲκοσι Μονάς καί Σκήτας καί Κελλία,

Καί  προσκαλεῖς τούς  ἃπαντας  εἰς κάθε ἡλικία.

Τό ὂνομα  ν΄ἀλλάξωσι, τάς πρώτας ΄΄πολιτείας΄΄,

στόν ὓψιστον  νά πέμπωσιν εὐχάς, δοξολογίας.

Ἐσύ εἶσαι τό μέτωπον, τό κάστρο τῆς θρησκείας,

τόν  Ἑωσφόρον  νά κτυπᾶς  ἓως  τῆς συντελείας.

Ἒρχονται  νέοι  γέροντες, σ΄ἐσέ νά κατοικήσουν,

τούς ἀδελφούς καί τούς γονεῖς ,τά πάντα νά τ΄ἀφήσουν.

Τόν Σατανᾶ μέ τάς εὐχάς νά καταπολεμήσουν,

τήν ἂνω Ἱερουσαλήμ  γιά νά κληρονομήσουν.

 Ἂς ἀπειλοῦν οἱ δαίμονες, ἂς ἀπειλεῖ  ὁ κόσμος,

τίποτε ἂλλο δέν νικᾶ, ὃπως  ὁ Θεῖος  Νόμος.

Ἂς εἶναι καί ἁμαρτωλοί, μόνον  ταπεινωμένοι,  θά

  ἀνεβοῦν  στούς  οὐρανούς, ὃσοι προορισμένοι. 

                                                                                                             Γέρων Κύριλλος Μοναχός                                                                                                    Κατουνακιώτης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο