Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Συντάχθηκε στις 04 Απριλίου 2017. Εμφανίσεις: 421

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ

ΑΓ ΟΡΟΣ

                Ὁ Γέροντας δέν διακόπτει τό μνημόσυνο ( γιά νά μήν ἐξέλθει τῆς Ἐκλησίας ) , καί  δέν συμφωνεῖ μέ ὃσα διαπράτονται, μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Πάπα Ρώμης, ἀλλά καί γιά ὃσα διεπράχθησαν στήν ψευδοσύνοδον….τῆς Κρήτης.

Ἒπονται ἐξελίξεις…..  Ἀναμένομεν.

1-1411199

Εκτύπωση