Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΓΕΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Συντάχθηκε στις 12 Ιουλίου 2017. Εμφανίσεις: 441

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

          « Ἡ ἀγάπη μας στήν  Ὀρθόδοξο Πίστι ἂς μή εἶναι πιά ἓνας λόγος κενός, ἀλλά ἂς φανεῖ ζωντανή. Ἂς κακοπάθουμε γι’ αὐτή, ἂς  δαρθοῦμε, ἂς μαρτυρήσουμε ».

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

          Ἡ Πίστις δέν ἀλλάζει μέ τούς καιρούς, δέν ἀλλοιοῦται ἀπό περιστάσεις, δέν  μαραίνεται, δέν γηράσκει, ἀλλά μένει πάντοτε ἡ αὐτή, καί παλαιά καί νέα.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

                « Οὐ  χωρεῖ  συγκατάβασις  εἰς  τά  τῆς  πίστεως ».

    « Στά  ζητήματα  τῆς πίστεως  δέν χωρεῖ  συμβιβασμός».

Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ

                …« Καθῆκον, λοιπόν, ἒχομεν καί πρέπει πάση θυσία νά διαφυλάξωμεν ἀνόθευτον τόν θησαυρόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ καί  τῶν Ἀποστόλων, ὃπως μᾶς τήν παρέδωσαν».

( Ἀποκ.  Β΄  10 )

          Γίνου πιστός ἂχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς.

Εκτύπωση