ΑΝΑΛΕΚΤΑ

            Εὐτυχής καί φρόνιμος εἶναι ἐκεῖνος ὃστις κατακυριεύει τῶν παθῶν του διά τῆς ἰσχύος τῆς θελήσεώς του. Ἳνα ἂρχη τίς τῶν ἂλλων , χρεωστεῖ ἐν πρώτοις ἑαυτοῦ νά ἐξουσιάζη.  Ὁ μᾶλλον  δυσπολέμητος ἐχθρός εἶναι τό ἐγώ.

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.