ΠΕΡΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

          Ἀγαπητέ ἐν Κυρίω ἀδελφέ, σοῦ παραγγέλω νά ἀγαπᾶς περισσότερον, τήν δυσκολίαν τήν ὁποίαν φέρει μαζί του ὁ πνευματικός πόλεμος, παρά τήν εὐκολίαν, ἀκόμα καί ἂν εἰς μερικάς περιπτώσεις νικηθῆς ἀπ’ αὐτόν! νά εἶσαι βέβαιος, ὃτι τόσον περισσότερον γρηγορώτερα καί γενναιότερα θά νικήσης τόν ἑαυτόν σου καί τούς ἐχθρούς σου, ὃσον περισσότερον γενναίως ἀγκαλιάζεις τάς δυσκολίας καί ὃσον περισσότερον τάς ἀγαπᾶς! 

Ἃγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.