Ἱερά  Μονή  Διονυσίου

 

Παναγία τῶν  Χαιρετισμῶν  ἢ  Μυροβλύτισσα

 

                Σύμφωνα μέ ἐπιγραφή πού βρίσκεται σέ ἀσημένια πλάκα στό πίσω μέρος της, ἡ εἰκόνα αὐτή δωρήθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα  Ἀλέξιο Κομνηνό στον  Ὃσιο  Διονύσιο κτίτορα τῆς μονῆς κατά τήν ἐπίσκεψί  του στήν Τραπεζοῦντα, εἶναι δέ  ἐκείνη μέ τήν ὁποία λιτάνευσε ὁ Πατριάρχης  Σέργιος στά τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν πολιορκία της ἀπό τούς Ἀβάρους καί τούς Σκύθες τό 626 μ.Χ. καί μπροστά στήν ὁποία μετά τήν θαυματουργική νίκη τῶν Βυζαντινῶν ἐψάλη γιά πρώτη φορά ὁ Ἀκάθιστος Ὓμνος.

                Τό 1592 τήν ἒκλεψαν  Ἀλγερινοί πειρατές, ἀλλά μεγάλη τρικυμία, τρομερό ὂνειρο καί φοβερό θαῦμα πού εἶδε ὁ ἀρχηγός τους τούς ἒκαναν νά τήν ἐπιστρέψουν στό  μοναστήρι.  Ἡ εἰκόνα εἶχε θρυμματίσει τό κιβώτιο ὃπου τήν εἶχαν κρύψει καί εἶχε πλημμυρίσει ἀπό μύρο.  Μερικοί πειρατές συγκλονισμένοι ἀπό τό θαῦμα ἒμειναν στό μοναστήρι, ὃπου βαπτίστηκαν καί ἒγιναν μοναχοί.  Τό 1767 τήν ἒκλεψε σπεῖρα λωποδυτῶν ἀπό τήν Δαλματία, στόν δρόμο ὃμως τῆς ἐπιστροφῆς ἒγιναν ἀντιληπτοί ἀπό  Ἓλληνες βοσκούς, πού τούς τήν πῆραν καί τήν μετέφεραν στήν σκόπελο. Οἱ δημογέροντες τοῦ νησιοῦ ἀρνήθηκαν νά ἐπιστρέψουν τήν εἰκόνα στούς Διονυσιάτες μοναχούς πού ἦρθαν, γιά νά τήν πάρουν. Μετά τρεῖς μῆνες τό νησί τιμωρήθηκε μέ πανώλη καί οἱ Σκοπελίτες ἐπέστρεψαν μετανοημένοι τήν εἰκόνα στό μοναστήρι ἀφιερώνοντας σ’ αὐτό καί ἓνα μετόχι στό νησί τους.  Ἡ εἰκόνα εἶναι μικρῶν διαστάσεων μέ πολύ ἀμαυρωμένο καί δυσδιάκριτο τό σχέδιο, φυλάσσεται δέ στό ὁμώνυμο παρεκκλήσι, ὃπου καί διαβάζονται καθημερινά οἱ Χαιρετιμοί.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.