Ἒπεσε καί τό τελευταῖον προπύργιον τῆς Ὀρθοδοξίας.

          ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  ἦταν γιά χίλια χρόνια τό προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἰσχυρός κυματοθραύστης, στόν ὁποῖο διαλύονταν τά κύματα τῶν αἰρέσεων καί τῶν πλανῶν. Σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία προσέβλεπε στούς ἁγιορεῖτες πατέρες γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν πάσης φύσεως προβλημάτων καί ἐπιθέσεων κατά τῆς Ἐκκλησίας.  Ἐκεῖνοι ἦταν μπροστάρηδες, ἀψηφώντας τό ὁποιοδήποτε προσωπικό κόστος.  Θυμίζουμε τίς ἑκατοντάδες μαρτυρικές θυσίες ἐπί ἐποχῆς ἸωάννουΒέκκου, γιά νά διαφυλαχτεῖ ἡ σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη. Αὐτά συνέβαιναν στό παρελθόν, διότι στό παρόν τά πράγματα ἂλλαξαν ἂρδην. Τό ἁγιώνυμο  Ὃρος, ὃπως τό ξέραμε δέν ὑπάρχει, ἒχει ἁλωθεῖ καί ὑποταχτεῖ  ἀπόλυτα στά οἰκουμενιστικά σχέδια τοῦ Φαναρίου καί τῶν ὃπου γῆς οἰκουμενιστῶν. Τρανό παράδειγμα ἡ στάση σιγῆς καί ἀνοχῆς γιά τήν προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας στη <<Σύνοδο>> τοῦ Κολυμβαρίου.  Ἀκόμα πιό τρανό παράδειγμα ἡ άπαράδεκτη ἀνακοίνωση τῆς Ἒκτακτης  Διπλῆς  Συνάξεως τῆς 30ῆς  Ἰουνίου ἐ.ἒ., ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά δικαιολογήσει τίς αὐθαιρεσίες καί τά ἀντορθόδοξα κείμενα τῆς <<Συνόδου>>  τῆς Κρήτης, νά <<κουκουλώσει>> μέ τόν πλέον ἀναιδῆ τρόπο τίς τεράστιες καί ἱστορικές εὐθύνες τῶν ἰθυνόντων της καί τό χειρότερο νά <<ἀποκοιμίσει>> τό λαό τοῦ Θεοῦ, ὃτι δῆθεν ὃλα βαίνουν καλῶς καί δέ δικαιολογεῖται καμιά ἀντίδραση!  Ἒφτασε δέ στήν κατάντια νά ψευδολογεῖ κιόλας, γιά νά γίνει πιστευτός  ὁ προτεινόμενος ἐφησυχασμός τῆς ἀνακοίνωσης!  Λυπούμαστε βαθύτατα καί ἀνησυχοῦμε, διότι <<ἒπεσε>> καί τό τελευταῖο <<προπύργιο>> τῆς Ἐκκλησίας μας καί τώρα δέν ἒχουμε παρά νά ἀναμένουμε τό μοιραῖο!  Κάνουμε μία ὓστατη ἒκκληση, μέ κλάμα ψυχῆς καί ὀδυρμούς ἀβάσταχτου πόνου καρδιάς.  Ἁγιορεῖτες Πατέρες συνέλθετε!

 

Ὀρθόδοξος  Τύπος    Ἀρ. φύλ  2176       4-8-2017

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.