ΓΕΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

          « Ἡ ἀγάπη μας στήν  Ὀρθόδοξο Πίστι ἂς μή εἶναι πιά ἓνας λόγος κενός, ἀλλά ἂς φανεῖ ζωντανή. Ἂς κακοπάθουμε γι’ αὐτή, ἂς  δαρθοῦμε, ἂς μαρτυρήσουμε ».

 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

          Ἡ Πίστις δέν ἀλλάζει μέ τούς καιρούς, δέν ἀλλοιοῦται ἀπό περιστάσεις, δέν  μαραίνεται, δέν γηράσκει, ἀλλά μένει πάντοτε ἡ αὐτή, καί παλαιά καί νέα.

 

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

 

                « Οὐ  χωρεῖ  συγκατάβασις  εἰς  τά  τῆς  πίστεως ».

    « Στά  ζητήματα  τῆς πίστεως  δέν χωρεῖ  συμβιβασμός».

 

Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ

                …« Καθῆκον, λοιπόν, ἒχομεν καί πρέπει πάση θυσία νά διαφυλάξωμεν ἀνόθευτον τόν θησαυρόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ καί  τῶν Ἀποστόλων, ὃπως μᾶς τήν παρέδωσαν».

 

( Ἀποκ.  Β΄  10 )

          Γίνου πιστός ἂχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.