ΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΕΡΕΟΙ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

<<…Μείνατε στερεοί στήν Μητέρα  Ὀρθοδοξία.  Κλείσατε τά αὐτιά σας στίς σειρῆνες τοῦ Παπισμοῦ, πού δείχνουν ἓνα δρόμο πλατύ καί ἀνεύθυνο στούς ἀνθρώπους, πού τούς ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια.  Μή φοβῆσθε τόν θάνατον ὑπέρ πίστεως καί ἀρετῆς καί πατρίδος, καί νά προτιμᾶτε αὐτόν παρά νά δεχθῆτε τάς Παπικάς καινοτομίας καί μοντερνισμούς στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ Νύμφη τοῦ Χριστοῦ. Προσέξατε καί τοῦτο, κανένας σας νά μή δεχθῆ οὒτε ἓνα πράσινο φύλλο ἀπ’ τους Λατίνους καί τούς Λατινοφίλους Ἓλληνας, πού κάνουν προπαγάνδα ὑπέρ τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν.

          Ἓνωσις μέ αὐτούς δέν γίνεται, ἀγαπητά μου τέκνα, γιατί οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί καί παμπόνηροι. Ὑπόσχονται ἓνωσιν, ἀλλά ἐργάζονται διά τόν ἀφανισμό τῶν Ὀρθόδοξων Δογμάτων.

Κυρίλλου Μοναχοῦ  Κατουνακιώτου

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.