ΑΙΩΝΙΑ  Η  ΜΝΗΜΗ……….

 

          Ὁ  ἂδικος  καί  φρικτός θάνατος , πού <<σάρωσε>> τόσους  ἀνθρώπους στήν περιοχή τῆς  Ἀττικῆς,  ὁδήγησε τίς ψυχές αὐτῶν τῶν ἀδελφῶν μας , στήν αἰωνιότητα.                                                                                                                                                                                                                              Ὁ ἐλεήμων καί πολυεύσπλαγχνος Κύριος καί Θεός ὑμῶν διά πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Αύτοῦ  μητρός καί πάντων τῶν Ἁγίων Αὐτοῦ, νά συγχωρέση καί νά ἀναπαύση τάς ψυχάς αὐτῶν μετά τῶν δικαίων δούλων  Αὐτοῦ.    ΑΜΗΝ.

 

ΓΕΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φίλοι μου γειά σας,

Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε.