Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΄΄ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ΄΄ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΝ

Συντάχθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017. Εμφανίσεις: 3239 Ι                  Τοῦτο  τό  Ἡσυχαστήριον  καί πρώην Σπήλαιον  Ἀσκητῶν καί ἐρημιτῶν, ἐκτίσθη κατά τό ἒτος  1830, ἐννέα  χρόνια μετά τήν  Ἑλληνικήν  Ἐπανάστασιν, ἀπό τόν πρῶτον οἰκιστήν καί ἡσυχαστήν  καί πρώην κοινοβιάτην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, Μοναχόν Νικόδημον, ἂνδρα  λογιώτατον, φίλον τῆς ἐρήμου, τῆς ἡσυχίας ἐραστήν.Ἒτι δέ φίλον τῆς μελέτης τῶν θείων ἐννοιῶν καί θεωρημάτων, ἀλλά καί τῆς ἀναγνώσεως τῶν Ἱερῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐραστήν.Καθ΄ ὃτι ἐπεμελεῖτο μέ ἂκρα εὐλάβεια καί καλογερική ἐπιμέλεια τά πάμπολλα καί ἀμέτρητα Ἐκκλησιαστικά βιβλία πού μετέφερε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Διονυσίου, στήν πνευματική ἀετοφωλιά τῆς καρουλιώτικης καί πάνυ ἐρημικῆς καλύβης του.                   Ἀπό τήν καλύβη καί  Ἡσυχαστήριο αὐτό, τοῦ ΄΄Εὐαγγελισμοῦ τῆς   Θεοτόκου΄΄ , ΄΄πέρασαν΄΄καί ΄΄ἒφυγαν΄΄γιά τήν ἂλλη ζωή, πολλοί καί ἀξιόλογοι ἀσκηταί ἐρημῖται.                  Ἀπό τούς πρώτους σχεδόν, πού ἐμόνασαν  σ΄αὐτό τό Ἀσκητήριο, ἦσαν καί τέσσερα κατά σάρκα ἀδέλφια, δύο ἐκ τῶν ὁποίων (τόν  Ἰωσήφ καί τόν Ἐφραίμ, τούς βαρελάδες) τούς πρόλαβε καί ἒζησε μαζί τους, ἐπί τέσσερα χρόνια,ὁ Γέρων  Ἰωσήφ ὁ σπηλαιώτης και ἡσυχαστής ἀπό τούς ὁποίους, ἒγινε καί Μεγαλόσχημος Μοναχός.Ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ σπηλαιώτης καί ἡσυχαστής ἦταν ὁ Γέροντας τοῦ σημερινοῦ Γέροντος Ἐφραίμ τοῦ πρώην Φιλοθεϊτου, τῆς Ἀριζόνας στήν  Ἀμερική.    Πάνω καί πίσω ἀκριβῶς ἀπό τήν

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Πνευματικά

Φίλοι μου γειά σας, Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε. 

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Επικοινωνία

Φίλοι μου γειά σας, Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε. 

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Αρχική

Φίλοι μου γειά σας, Ἡ σελίδα αυτή δημιουργήθηκε μέ τήν ἐλπίδα νά βοηθηθούν κάποιες ψυχές στήν πνευματική τους πορεία πρός τό Χριστό. Ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτό θά θίγονται καθαρά ὀρθόδοξα πνευματικά θέματα. Εὐχόμαστε μέ τήν βοήθεια τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ μας νά ἐξυπηρετήσει ἀπόλυτα τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε. 

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΓΕΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Συντάχθηκε στις 12 Ιουλίου 2017. Εμφανίσεις: 441 ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ           « Ἡ ἀγάπη μας στήν  Ὀρθόδοξο Πίστι ἂς μή εἶναι πιά ἓνας λόγος κενός, ἀλλά ἂς φανεῖ ζωντανή. Ἂς κακοπάθουμε γι’ αὐτή, ἂς  δαρθοῦμε, ἂς μαρτυρήσουμε ». ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ           Ἡ Πίστις δέν ἀλλάζει μέ τούς καιρούς, δέν ἀλλοιοῦται ἀπό περιστάσεις, δέν  μαραίνεται, δέν γηράσκει, ἀλλά μένει πάντοτε ἡ αὐτή, καί παλαιά καί νέα. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ                 « Οὐ  χωρεῖ  συγκατάβασις  εἰς  τά  τῆς  πίστεως ».     « Στά  ζητήματα  τῆς πίστεως  δέν χωρεῖ  συμβιβασμός». Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ                 …« Καθῆκον, λοιπόν, ἒχομεν καί πρέπει πάση θυσία νά διαφυλάξωμεν ἀνόθευτον τόν θησαυρόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ καί  τῶν Ἀποστόλων, ὃπως μᾶς τήν παρέδωσαν». ( Ἀποκ.  Β΄  10 )           Γίνου πιστός ἂχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς. Εκτύπωση

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑ ΠΑΙΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ

Συντάχθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017. Εμφανίσεις: 583 Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΕ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΥΠΟΤΑΧΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΕ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ Εκτύπωση

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Πρακτικός ὁδηγός καί συμβουλαί πρός μονάζοντα,  διά τό πῶς πρέπει νά ἡσυχάζη καί νά διάγη τό πέλαγος τῆς ἁγίας ἡσυχίας καί νά τρυγᾶ καρπόν θεϊκόν.

Συντάχθηκε στις 16 Μαΐου 2020. Εμφανίσεις: 188 Ἐκ παλαιοῦ χειρογράφου περιοχῆς Κατουνακίων καί  ἱερᾶς σκήτης ἁγίου Βασιλείου: ( ἒρημος τοῦ ἁγίου  ὃρους ).  ἐπιγραφόμενον: . Γέροντος Κυρίλλου Μοναχοῦ Κατουνακιώτου Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησε καί σῶσον ἡμᾶς . Ἀμήν.         Ὃταν θέλεις νά ὑπάγης εἰς τήν ἒρημον διά νά ἡσυχάσης, πρέπει νά διάγης καί νά περνᾶς, ὃπως σοῦ γράφω, ἂν θέλεις νά ἡσυχάσης κατά Θεόν καί νά ὠφεληθῆς. ΠΡΩΤΟΝ:  πρέπει νά ἒχης τόν φόβον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ἀγάπην πρός Αὐτόν, καί πρός τούς ἀνθρώπους καί νά εἶσαι εὐλαβής καί ἀκέραιος εἰς τά πνευματικά σου καθήκοντα. Νά εἶσαι προσεκτικός εἰς τόν λόγον σου, καί ψεύματα (ψέματα) νά μήν ὁμιλεῖς. Νά μήν κατακρίνεις διόλου, διότι ἡ κατάκρισις χωρίζει τόν ἂνθρωπον ἀπό τόν Θεόν καί εἶναι γέννημα τῆς ὑπερηφανείας, σπέρμα τοῦ διαβόλου, καί ἐκ τῆς ὑπερηφανείας πίπτεις εἰς τήν πορνείαν κατά παραχώρησιν Θεοῦ.         Πονηρίαν νά μήν ἒχης, νά βλέπης ὀρθῶς καί γλυκά νά ὁμιλῆς. Ὁ φθόνος, τό μῖσος, ἡ ὑψιλοφροσίνη, ἡ πορνεία, τό ψεῦδος καί ἡ κακία, καθῶς καί ὃλα τά λοιπά πάθη κινοῦνται ἀπό τήν κατάκρισιν, διότι καί μόνη ἡ κατάκρισις δύναται νά χωρίση τόν ἂνθρωπον ἀπό τόν Θεόν, διά τοῦτο φεῦγε

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ –            Ἂλλαι αἱ βουλαί τῶν ἀνθρώπων, καί ἂλλα ὁ Θεός κελεύει. ( Ἂλλα τά σχέδια τῶν ἀνθρώπων, καί ἂλλα ὁ θεός ἀποφασίζει).

Συντάχθηκε στις 02 Μαΐου 2020. Εμφανίσεις: 148                                                                                                                                                                       Κάτι παρόμοιο μᾶς ἀναφέρει καί ὁ προφιτάναξ Δαυΐδ στον (32ρο ψαλμό του στχ.10) «Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων·» Δηλαδή (Κι ἂν τά εἰδωλολατρικά ἒθνη πάρουν ἀλόγιστες ἀποφάσεις, ὁ Κύριος τίς ματαιώνει καί τίς διασκορπίζει σάν ἂχυρο καί σάν καπνό, καί ματαιώνει τά ἐπίβουλα καί ὀλέθρια σχέδια τῶν λαῶν πού κατέστρωσαν μέ  ὑστεροβουλία καί πανουργία, ὃπως ἐπίσης καί τίς ἀποφάσεις πού πῆραν ἂρχοντες οἱ ὁποῖοι στηρίχθηκαν στή δική τους δύναμη).                                     Εἶναι γεγονός ὃτι ζοῦμε εἰς τήν ἐποχή τῆς ὑπερπληροφορίσεως ἀλλά καί τῆς μεγάλης παραπληροφορίσεως. Ἡ κατακλισμιαῖα ὃμως αὐτή πληροφόρησις τήν ὁποῖα δέχεται ὁ σημερινός ἂνθρωπος τόν καθιστᾶ ἀδύναμο εἰς τό νά φιλτράρη καί νά κατανοῆ πού βρίσκεται ἡ ἀλήθεια καί πού ὑπάρχει τό ψέμα. Ἡ ἀδυναμία του αὐτή καί ἡ ἒλλειψις  δυνατῆς πίστεως, ἀλλά καί γνώσεως τόν ὁδηγούν εἰς τήν ἀπογοήτευση, τήν μελαγχολία καί δυστυχῶς κάποιες φορές εἰς ἂσχημες ἀκραῖες καταστάσεις. Ξεχνοῦμε δυστυχῶς, τά λόγια τοῦ χριστοῦ μας τά ὁποῖα μᾶς ἂφησε ὡς παρακαταθήκη, καί μᾶς προετοίμασε διά ὃλα, ἀλλά καί μᾶς ὑπέδειξε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον πρέπει νά πολιτεύομεθα προκειμένου ὁ τρόπος  ζωῆς μας

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Αρχική

Ἃγιον  Ὂρος  Ἂθωνος, Κῆπε τῆς Παναγίας,  ἐστολισμένον  πανταχοῦ  μέ πλείστας  Ἐκκλησίας. Ἒχεις τάς εἲκοσι Μονάς καί Σκήτας καί Κελλία, Καί  προσκαλεῖς τούς  ἃπαντας  εἰς κάθε ἡλικία. Τό ὂνομα  ν΄ἀλλάξωσι, τάς πρώτας ΄΄πολιτείας΄΄, στόν ὓψιστον  νά πέμπωσιν εὐχάς, δοξολογίας. Ἐσύ εἶσαι τό μέτωπον, τό κάστρο τῆς θρησκείας, τόν  Ἑωσφόρον  νά κτυπᾶς  ἓως  τῆς συντελείας. Ἒρχονται  νέοι  γέροντες, σ΄ἐσέ νά κατοικήσουν, τούς ἀδελφούς καί τούς γονεῖς ,τά πάντα νά τ΄ἀφήσουν. Τόν Σατανᾶ μέ τάς εὐχάς νά καταπολεμήσουν, τήν ἂνω Ἱερουσαλήμ  γιά νά κληρονομήσουν.  Ἂς ἀπειλοῦν οἱ δαίμονες, ἂς ἀπειλεῖ  ὁ κόσμος, τίποτε ἂλλο δέν νικᾶ, ὃπως  ὁ Θεῖος  Νόμος. Ἂς εἶναι καί ἁμαρτωλοί, μόνον  ταπεινωμένοι,  θά   ἀνεβοῦν  στούς  οὐρανούς, ὃσοι προορισμένοι.                                                                                                               Γέρων Κύριλλος Μοναχός                                                                  

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – πρωτη σελιδα

Συντάχθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017. Εμφανίσεις: 3238 Ι                  Τοῦτο  τό  Ἡσυχαστήριον  καί πρώην Σπήλαιον  Ἀσκητῶν καί ἐρημιτῶν, ἐκτίσθη κατά τό ἒτος  1830, ἐννέα  χρόνια μετά τήν  Ἑλληνικήν  Ἐπανάστασιν, ἀπό τόν πρῶτον οἰκιστήν καί ἡσυχαστήν  καί πρώην κοινοβιάτην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, Μοναχόν Νικόδημον, ἂνδρα  λογιώτατον, φίλον τῆς ἐρήμου, τῆς ἡσυχίας ἐραστήν.Ἒτι δέ φίλον τῆς μελέτης τῶν θείων ἐννοιῶν καί θεωρημάτων, ἀλλά καί τῆς ἀναγνώσεως τῶν Ἱερῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐραστήν.Καθ΄ ὃτι ἐπεμελεῖτο μέ ἂκρα εὐλάβεια καί καλογερική ἐπιμέλεια τά πάμπολλα καί ἀμέτρητα Ἐκκλησιαστικά βιβλία πού μετέφερε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Διονυσίου, στήν πνευματική ἀετοφωλιά τῆς καρουλιώτικης καί πάνυ ἐρημικῆς καλύβης του.                   Ἀπό τήν καλύβη καί  Ἡσυχαστήριο αὐτό, τοῦ ΄΄Εὐαγγελισμοῦ τῆς   Θεοτόκου΄΄ , ΄΄πέρασαν΄΄καί ΄΄ἒφυγαν΄΄γιά τήν ἂλλη ζωή, πολλοί καί ἀξιόλογοι ἀσκηταί ἐρημῖται.                  Ἀπό τούς πρώτους σχεδόν, πού ἐμόνασαν  σ΄αὐτό τό Ἀσκητήριο, ἦσαν καί τέσσερα κατά σάρκα ἀδέλφια, δύο ἐκ τῶν ὁποίων (τόν  Ἰωσήφ καί τόν Ἐφραίμ, τούς βαρελάδες) τούς πρόλαβε καί ἒζησε μαζί τους, ἐπί τέσσερα χρόνια,ὁ Γέρων  Ἰωσήφ ὁ σπηλαιώτης και ἡσυχαστής ἀπό τούς ὁποίους, ἒγινε καί Μεγαλόσχημος Μοναχός.Ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ σπηλαιώτης καί ἡσυχαστής ἦταν ὁ Γέροντας τοῦ σημερινοῦ Γέροντος Ἐφραίμ τοῦ πρώην Φιλοθεϊτου, τῆς Ἀριζόνας στήν  Ἀμερική.    Πάνω καί πίσω ἀκριβῶς ἀπό τήν

Διαβάστε Περισσότερα »