ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

΄΄Κάλλιον μετά τῆς  Ἐκκλησίας πλανώμενος , ἢ ἒξωθεν αὐτῆς ἀκριβολογῶν΄΄ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΄΄Καλύτερα  μαζί (καί μέσα στήν  Ἐκκλησία) νά περιφέρεσαι καί νά πλανᾶσαι μέ αὐτήν,παρά νά βγεῖς ἒξω ἀπό αὐτήν, καί νά τήν ἐλἐγχεις εἰρωνικά, (ὃπως οἱ Ἰεχωβάδες) ἢ οἱ  Παλαιοημερολογεῖτες  σήμερα.                                                                                      Κύριλλος  Μοναχός                                                          Κατουνακιώτης

Διαβάστε Περισσότερα »

Στό Ἂγιον Ὂρος

Στῆς Παναγιᾶς  τό ἒμψυχο καί ἂγιο περιβόλι πού εἶναι  φάρος  φωτεινός  καί τό θαυμάζουν ὃλοι, ἀνάλαφρα μέ ἒφερε  τ΄ὀνείρου  μου  ἡ  ἒννοια,  νά δῶ ὁμορφιές  οὐράνιες , ἂνθη  παραδεισένια. Στήν ὑψηλή  σου κορυφή, οὐρανοδρόμε  Ἂθω τά ὑπερκόσμια κάλλη σου μ΄ἀπώθεσε νά μάθω. Νά δῶ Σπηλιές, νά δῶ Κελλιά στήν ἃγια σου ἐρημία, Καί ν΄ἀναπνεύσω τόν Θεό μές΄ τήν σιγή τήν θεία. Τά ἱερά σου ἀσκηταριά μ’εὐλάβεια νά γνωρίσω Καί στ’ἃγια Μοναστήρια σου νά μπῶ νά προσκυνήσω. Νά χύσω δάκρυα πύρινα σέ κάποια ἀγρυπνία, Καί νά μεθύσω ἀπό χαρά πνευματική καί ἁγία. Ν΄ἀκούσω ὓμνους καί εὐχάς, νά δῶ μορφάς ἁγίων, Νά κοινωνήσω ἀγγελικά  τῶν Θείων Μυστηρίων. Στῆς Παναγιᾶς  τό  ἒμψυχο καί ἃγιο Περιβόλι ἀνθοῦν ὡς κρῖνα οἱ Μοναχοί καί εἶναι μακάριοι ὃλοι. Στήν ὀμορφιά τῆς φύσεως  ἐκεῖ  στήν  ἡσυχία, λατρεύουν ὃλοι τόν Θεό, βρίσκουν τήν Σωτηρία. Στό ἃγιον  ὂρος οἱ ψυχές ζοῦν μιά ζωή ἁγία, Διότι προστατεύονται ἀπό τήν Παναγία.  

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Η ΝΗΣΤΕΙΑ

Συντάχθηκε στις 04 Μαρτίου 2017. Εμφανίσεις: 445 Ἡ νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή πού δόθηκε ἀπό τόν Θεό στόν ἂνθρωπο καί εἶναι χαρακτηριστικό ὃτι καί σήμερα ἡ τήρησίς της εἶναι αὐτή πού κάνει τους εὐσεβεῖς  χριστιανούς νά ξεχωρίζουν, ἐξωτερικά τοὐλάχιστον, μέσα στόν σύγχρονο κόσμο.  Ἡ τήρησις τῆς νηστείας φανερώνει: Ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί στό Πανάγιο Πνεῦμα πού τήν ὁδηγεῖ καί θεσπίζει τούς νόμους καί τούς κανόνες της. Ἀγάπη πρός τόν Θεό, πού ἐκφράζεται μέ τήν θυσία καί τήν ἐκούσια στέρησι τῆς εὐεξίας τοῦ σώματος, ἐφ’ ὃσον μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἒχει, ἳνα τίς τήν ψυχήν αὐτοῦ θῆ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ (Ἰωάν.ιε’13). Ἒφεσι στενοτέρας ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό μέσω τῆς προσευχῆς καί τῆς συμμετοχῆς στήν θεία Λατρεία, πού γιά νά εἶναι ἀποτελεσματικές προϋποθέτουν τήν νηστεία, ὃπως τό ἀποδεικνύει καί ἡ σαρανταήμερος νηστεία τοῦ ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου στό Σαραντάριον  Ὂρος. Συνειδητό πνευματικό ἀγῶνα ἐνάντια στά πάθη καί τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες τοῦ σώματος, πού δέν μποροῦν νά καταπολεμηθοῦν καί νά δαμασθοῦν διαφορετικά,εἰ μή ἐν προσευχῆ καί νηστεία. Πίστι στήν δύναμι τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τήν Χάρι Του μπορεῖ νά συντηρῆ καί νά διατηρῆ ὑγιές τό σῶμα μας ἀντίθετα μέ τούς νόμους καί τίς ἐπιταγές τῆς φυσικῆς γνώσεως.Παράδειγμα οἱ  Ἃγιοι Τρεῖς Παῖδες

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση της Συνόδου να απαγορεύσει στους αγιορείτες μοναχούς την επαφή με τον κόσμο;

Συντάχθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017. Εμφανίσεις: 420        Η (η διοικούσα εκκλησία)  τελικά φαίνεται να μην θέλει ουδέποτε να περισώσει ότι έμεινε από τους αλλεπάλληλους διωγμούς της, στο πέρασμα των χρόνων και να ενισχύσει πνευματικά την ανθρώπινη ψυχή, που έχει ανάγκη από βιωματικές εμπειρίες και φωτισμένους ανθρώπους.                 Επίσης φαίνεται για άλλη μια φορά να λειτουργεί κυκλοθυμικά, εγωιστικά, μα κυρίως καθόλου συμφεροντολογικά για το ποίμνιό της αλλά και για το φθαρμένο και πληγωμένο γόητρό της, που επιμελώς κρύβει χρόνια τώρα και κάνει ότι δεν το βλέπει.       Γράφουμε όλα αυτά διότι δημοσιεύτηκε προσφάτως εγκύκλιος- οδηγία από την Ιερά Σύνοδο της Ελλάδος, η οποία ουσιαστικά απαγορεύει την επίσκεψη ηγουμένων και γενικότερα μοναχών του Αγίου Όρους στις Μητροπόλεις και ενορίες της Ελλάδος. Τυπικά γράφουν ότι αυτό θα μπορεί να γίνεται με άδεια της Ιεράς Συνόδου ( ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το παραθυράκι μάλλον δύσκολα θα ανοίγει αλλά δεν είναι του παρόντος).       Του παρόντος μάλλον είναι το γιατί η Σύνοδος, σε μια εποχή οικονομικής και πρωτίστως πνευματικής κρίσης, αφήνει ξεκρέμαστο τον κόσμο που υποφέρει από την ανέχεια και την εγκατάλειψη και έχει περισσότερο από κάθε φορά ανάγκη από την πνευματική παρηγοριά που κακά τα ψέματα το Άγιο Όρος την προσφέρει πλουσιοπάροχα.

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν.

Συντάχθηκε στις 04 Οκτωβρίου 2017. Εμφανίσεις: 553 Ἡ σύγχρονη ἀπόδειξη τῆς Ἀποτείχισης ὡς διαχρονικὴ ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία τῆς Εκκλησίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων.  Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου     Εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές (καὶ μαζί τους οἱ διὰ τῆς ἀπραξίας τους συμπράττοντες τῇ αἱρέσει «ἀντιοικουμενιστές»), στερούμενοι πατερικῶν ἀποδείξεων, ὅτι ἡ ἀποτείχιση δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία προστασίας τῶν πιστῶν σὲ καιρὸ αἱρέσεως, προσπαθοῦν νὰ τὴν παρουσιάσουν ὡς φαινόμενο παλαιοτέρων ἐποχῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἢ ἀκόμα καὶ ὡς φαινόμενο κάποιων ζηλωτῶν ἁγίων, χωρὶς κάποια σύγχρονη συνέχεια ἢ ἐφαρμογὴ ἢ ἀκόμα καὶ ὡς σχίσμα. Πολλοὶ πιστοὶ ἐπηρεασμένοι δυστυχῶς ἀπὸ τὴν ἔλλειψη κατήχησης, καὶ ἀπὸ τὸ πνεῦμα ἐκκοσμίκευσης καὶ τὸν γεροντισμὸ ποὺ καταδυναστεύει τὴν Ἐκκλησία, ἐπηρεάζονται ἀπὸ αὐτὸν τὸν δόλιο τρόπο παρουσίασης τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καὶ μὴν μαθαίνοντας γιὰ σύγχρονα, πιὸ κοντινά τους, γνωστὰ παραδείγματα, δειλιάζουν νὰ τὴν ἐφαρμόσουν.     Σκεπτόμενος αὐτὰ θυμήθηκα τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μετὰ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση (δηλ. πρὶν ἀπὸ 80 περίπου χρόνια) καὶ τὰ δεινὰ ποὺ αὐτὴ ἐπέφερε στὸν ρωσικό λαό. Ἡ ὁμολογιακὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας σ΄ αυτοὺς τοὺς καιροὺς τῶν διωγμῶν παρουσιάζεται σήμερα πολλὲς φορὲς ρομαντικὰ ὡς παράδειγμα ἡρωισμοῦ καὶ αὐταπάρνησης τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ -ἐσκεμμένα- σπάνια ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση, ὡς ὑπόδειξη πῶς πρέπει

Διαβάστε Περισσότερα »

Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

Καταχωρήθηκε στο Διάφορα ΛΟΓΟΣ  Ζ!  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΠΟΙΟΥ  ΠΕΝΘΟΥΣ ογ! ΄΄Οὐκ  ἐγκληθησόμεθα, ὦ οὖτοι, οὐκ  ἒγκληθησόμεθα  ἐν ἐξόδω  ψυχῆς, διότι  οὐ τεθαυματουργήκαμεν, οὐδ΄ὃτι  οὐ τεθεολογήκαμεν, οὐδ΄ ὃτι θεωρητικοί οὐ γεγόναμεν, ἀλλά  λόγον  πάντως δώσομεν τῶ  θεῶ, διότι ἀδιαλείπτως οὐ πεπενθήκαμεν.΄΄ ΕΡΜΗΝΕΙΑ –ΕΞΗΓΗΣΙΣ Δέν θά κατηγορηθοῦμε, ἀγαπητοί μου, δέν θά κατηγορηθοῦμε τήν ὣρα τοῦ θανάτου μας, ἐπειδή δέν θαυματουργήσαμε, ἢ διότι δέν  ἐθεολογήσαμε ἢ διότι δέν ἐγίναμε θεωρητικοί. Ὁπωσδήποτε ὃμως  θά δώσωμε λόγο στόν θεόν, διότι  δέν ἐπενθήσαμε  ἀδιαλείπτως. ΕΤΕΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ὦ φίλοι καί ἐν Χριστῶ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν θέλει μᾶς ἐγκαλέσει  ὁ Κύριος, ἐν  τῶ καιρῶ  τοῦ θανάτου  ἡμῶν καί τῆς μελλούσης αὐτοῦ κρίσεως, οὒτε  θέλει μᾶς καταδικάσει, πῶς δέν ἐθαυματουργήσαμεν, ἢ πῶς δέν ἐγυμνάσθημεν τήν θεολογίαν, ἢ πῶς δεν   ἐμάθομεν  βαθέα  καί ὑψηλά νοήματα, ἀλλά θέλει μᾶς ἐρωτήσει κατά ἀλήθειαν καί μέλλει  νά μᾶς παιδεύση, διατί δέν  ήθελήσαμεν  νά ταπεινωθῶμεν  καί  νά κλαύσωμεν ἐν  βίω  παντί τάς ἁμαρτίας μας καί νά ἀποπλύνωμεν  τήν ψυχήν ἡμῶν μέ ἲδια δάκρυα καί νά  παύσωμεν τάς κακίας μας  καί νά ζητήσωμεν πρό τοῦ θανάτου μας, μέ  καρδίαν ένώδυνον τήν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων μας, κατά τό θεῖον Αὐτοῦ πρόσταγμα.  ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Δήλωση Αποτειχίσεως καταπέλτης ζεύγους από τον αιρετικότατο δεσπότη Αυγουστίνο στη Γερμανία :

     «Ἀποτειχιζόμαστε ἀπό σᾶς, κ. Αὐγουστῖνε, γιατὶ πάσχετε ἀπὸ ἄνοια Πίστεως καὶ ἐπευλογεῖτε τὴν νοθεία καὶ τὴ διαστρέβλωση τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἐσταυρωμένου»!   ΔΗΛΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ Γεώργιος και Ηλιάνα Πάσχου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                          Εν Backnang τη 2.10.17 Προς τον: Μητροπολίτη Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας και Έξαρχο Κεντρικής Ευρώπης Κύριον Αυγουστίνο   ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ       Κύριε Αυγουστίνε,           εδώ και δεκαετίες, εσείς και οι υπόλοιποι Επίσκοποι όπως και οι ιερείς της Εκκλησίας της Γερμανίας, ως συνειδητοί οικουμενιστές, διατηρείτε εκκλησιαστική κοινωνία αποδίδετε μία «άτιμον τιμήν» στον πατριάρχη ΚΠόλεως κ. Βαρθολομαίο Αρχοντώνη και προωθείτε δουλικώς και αισχρώς την παναίρεση, την οποία αυτός κηρύττει.    Υποστηρίζετε και ακολουθείτε έναν άνθρωπο καταχραστή της Θείας Οικονομίας, των Αγίων Πατέρων, και των Αγίων Συνόδων, που «γυμνή τη κεφαλή» διαστρεβλώνει συνειδητά την ευαγγελική διδασκαλία και λυμαίνεται τον αμπελώνα του Κυρίου.       Εδώ και δεκαετίες εσείς και η Ιεραρχία της Γερμανίας, τιμάτε τον καταδικασμένο ως αρχιαιρεσιάρχη, από τους Αγίους, πάπα Ρώμης και τον

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – Ὀρθόδοξος Χριστιανος και κορωναιος

Συντάχθηκε στις 16 Μαρτίου 2020. Εμφανίσεις: 184 Π. Ιγνατιος Χαικαλης           Ως ιερεας και πνευματικος θα ηθελα να σας πω τα εξης περι κορονοϊού και θειας κοινωνιας.                                                                                                                                                                                      Το μεγαλυτερο προβλημα δεν θα το εχετε απο τους άθεους αλλα απο τους Χριστιανους! οι αθεοι ειναι σαφεστατοι και συνεπεις με τις αποψεις τους! αρνουνται το θαυμα εντελως! οποτε ειναι αναμενομενα οσα λενε. Το μεγαλο προβλημα θα το εχετε με τους δικους σας, συγγενεις, φιλους κλπ που “πιστευουν” αλλα εδω τωρα κατι “επαθε” (ζυγιστηκε τελικα στα δυσκολα) η πιστη τους. Στα ΜΜΕ βλεπουμε λοιπον την εξης αποψη: και εγω πιστευω, ειμαι Χριστιανος, αλλα τι πειραζει να μην κοινωνησω για 3 μηνες; κοινωνω μετα. Αρα το Πασχα π.χ αν ειχα σκοπο να κοινωνησω, δεν πειραζει, θα κοινωνησω Μάιο. Τι κακο ειναι αυτο; Μα το θεμα δεν ειναι ΠΟΤΕ θα κοινωνησεις, αλλα ΤΟ ΓΙΑΤΙ αναβαλλεις να κοινωνησεις!!!! γιατι λοιπον αναβαλλεις; Διοτι  τελικα φοβηθηκες.Μπηκε ο λογισμος απιστιας οτι μπορει να κολλησω! Η Θεια Κοινωνια ή ειναι σωμα Χριστου ή δεν ειναι! αν ειναι εχει διαφορα τωρα ή σε 4 μηνες;;;; αρα ο λογος που δεν θα παω και θα περιμενω να περασει η μπορα (ας ειμαι ειλικρινης) ειναι διοτι φοβαμαι!!!!! δεν πιστευω επομενως στο τι ειναι

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΙΣΜΟΣ

Συντάχθηκε στις 04 Ιουλίου 2017. Εμφανίσεις: 426           Ὁ Παπισμός εἶναι Αἲρεση. Διέστρεψε τήν Διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί δημιούργησε ἓναν κοσμικό Χριστιανισμό, μιά παραποιημένη Χριστιανωσύνη. Ὁ Πάπας αὐτοανακηρύχτηκε ἀλάθητος καί πῆρε τήν θέση Θεοῦ, ὃπως θ’ αὐτοθεοποιηθεῖ καί ὁ Ἀντίχριστος στούς ἐσχάτους καιρούς.           Γι’ αὐτό καί ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς χαρακτήριζε τόν Πάπα σάν ἀντίχριστο.           Ὁ Πάπας περιώρισε τόν Χριστό στόν οὐρανό γιά νά μείνει αὐτός στή γῆ.  Μέ ἐγωϊσμό, παρά τίς κακοδοξίες του, ζητάει πρωτεῖο καί παραποιεῖ τό Δόγμα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.           Ὁ Παπισμός προβαίνει ἀκόμα καί σέ ἐγκλήματα γιά νά στηρίξει τό θρόνο τοῦ Πάπα ἢ γιά νά ἐξαναγκάσει Ὀρθοδόξους νά ὑποκύψουν στήν αἳρεσή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἐξόντωση 800.000 (ὀκτακοσίων χιλιάδων ) Ὀρθοδόξων πού κατέσφαξε τό 1942 – 1944 στή Σερβία καί Κροατία…           Ὁ Ἃγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός γράφει σχετικά μέ τόν Πάπα καί τήν Παπωσύνη:              >.            Ἐάν ὁ ἃγ. Νεκτάριος τόν κατηγοροῦσε ἂδικα καί τόν συκοφαντοῦσε, δέν θά τόν ἀναδείκνυε ὁ Θεός ἃγιο καί θαυματουργό.           Καί ἡ προσπάθεια αὐτή συνεχίζεται ὣστε νά πέσει ἡ Ὀρθοδοξία στά πλοκάμια τοῦ Παπισμοῦ.  Ἡ Ὀρθοδοξία ὃμως  πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ  Χριστοῦ, δέν θά νικηθεῖ, διότι ὁ Ἀρχηγός της

Διαβάστε Περισσότερα »

Γέρων Κύριλλος Κατουνακιώτης | ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Συντάχθηκε στις 01 Φεβρουαρίου 2017. Εμφανίσεις: 1140 Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκτάριο (εφόσον εν μετανοία επιστρέψει στην ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας, δηλαδή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ως προς το Σώμα Του που είναι η Εκκλησία των Αποστόλων και όχι η Νεοφανής Ψευδο-Εκκλησία του Οικουμενισμού  ή Γνωστικισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού, με τα Νεοφανή της Δόγματα που περιέχονται στην ψευδο-συνοδική παναιρετική απόφαση «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», η οποία Νεοφανής Ψευδο-Εκκλησία ιδρύθηκε από μόνες τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που μετείχαν στο Συνέδριο της Αποστασίας της Κρήτης, και οι οποίες εκπροσωπούν μόνο το ένα τρίτο (1/3) των Ορθόδοξων πιστών ήτοι ως προς τα Άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» και «Ομολογώ έν  βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών», όπως ο καταδικασθείς σε καθαίρεση και αφορισμό, στη Σύνοδο του 1344 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Καλέκα, Αγιορείτης ιερομόναχος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο μαθητής του μοναχός Ιωσήφ ο Καλόθετος απάντησαν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Καλέκα το 1344 (δηλαδή πριν την καθαίρεση αυτού του τελεταίου το 1347) για την καινοτομία του στην Ορθόδοξη Πίστη που αφορά τη λατινόφρονη αίρεση της κτιστής Χάριτος, δηλαδή  ότι ο τότε Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας, αποδεχόμενος την εν λόγω

Διαβάστε Περισσότερα »