Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – Διάφορα

Καταχωρήθηκε στο Διάφορα                         Στήν σημερινή βαβυλῶνα τῶν ἐσχάτων καιρῶν, ὑπάρχουν, Ἁγιορεῖται  Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι βιώνουν συνηδειτά τήν Μοναχικήν τους ζωή, ἀποφεύγοντας ὡς πῦρ τήν ἒξοδον ἀπό το  Ἃγιον  Ὂρος, τηροῦντες μέχρι κεραίας τήν ἀποταγήν τοῦ κόσμου.                         Ὑπάρχουν Μοναχοί , οἱ ὁποῖοι δυσκολεύονται ἀπό δεινές ἀσθένειες , ἀπό ἐγκεφαλικά, ἀπό καρκίνους, ἀπό συνεχεῖς πόνους,… Συνεχίστε να διαβάζετε το Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – Διάφορα

Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΑΧΟΙ

Καταχωρήθηκε στο Διάφορα                         Στήν σημερινή βαβυλῶνα τῶν ἐσχάτων καιρῶν, ὑπάρχουν, Ἁγιορεῖται  Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι βιώνουν συνηδειτά τήν Μοναχικήν τους ζωή, ἀποφεύγοντας ὡς πῦρ τήν ἒξοδον ἀπό το  Ἃγιον  Ὂρος, τηροῦντες μέχρι κεραίας τήν ἀποταγήν τοῦ κόσμου.                         Ὑπάρχουν Μοναχοί , οἱ ὁποῖοι δυσκολεύονται ἀπό δεινές ἀσθένειες , ἀπό ἐγκεφαλικά, ἀπό καρκίνους, ἀπό συνεχεῖς πόνους,… Συνεχίστε να διαβάζετε το Άγιος κύριλλος αλεξανδρείας – ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΑΧΟΙ

ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

Γνωριμία με το Τριώδιο – Τι είναι το Τριώδιο; Τό Τριώδιο εἶναι:                                        1. Ἕνα Ἐκκλησιαστικό Βιβλίο:Λειτουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας (ὕμνοι, τροπάρια, ἱερά Ἀναγνώσματα) πού καλύπτει τήν πιό κατανυκτική καί σπουδαῖα λειτουργική περίοδο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἀρχή: Κυριακή Τελώνου καί… Συνεχίστε να διαβάζετε το ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ