ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Ἀδελφοί, ἐάν κάποτε συμβῆ νά μᾶς εἰρωνευθοῦν οἱ ἂνθρωποι γιά ἓνα ἒργον ἀγαθόν, τό ὁποῖον ἐπιτελέσαμεν, δέν  πρέπει νά ἐντραπῶμεν διά τήν ἂδικον αὐτήν εἰρωνείαν καί νά σπεύσωμεν νά κάμωμεν ἐκεῖνα πού δέν πρέπει, διά νά μᾶς ἐπαινέσουν οἱ ἂνθρωποι.   Ἂς μή ἐντραπῶμεν ἀγαπητοί , νά ὀνομασθῶμεν ὑποκριταί καί θεομπαίκται ἀπό τούς παραβάτας τῶν ἐντολῶν… Συνεχίστε να διαβάζετε το ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ