ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ

ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ