ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ –ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ἃγιον  Ὂρος  Ἂθωνος, Κῆπε τῆς Παναγίας,

 ἐστολισμένον  πανταχοῦ  μέ πλείστας  Ἐκκλησίας.

Ἒχεις τάς εἲκοσι Μονάς καί Σκήτας καί Κελλία,

Καί  προσκαλεῖς τούς  ἃπαντας  εἰς κάθε ἡλικία.

Τό ὂνομα  ν΄ἀλλάξωσι, τάς πρώτας ΄΄πολιτείας΄΄,

στόν ὓψιστον  νά πέμπωσιν εὐχάς, δοξολογίας.

Ἐσύ εἶσαι τό μέτωπον, τό κάστρο τῆς θρησκείας,

τόν  Ἑωσφόρον  νά κτυπᾶς  ἓως  τῆς συντελείας.

Ἒρχονται  νέοι  γέροντες, σ΄ἐσέ νά κατοικήσουν,

τούς ἀδελφούς καί τούς γονεῖς ,τά πάντα νά τ΄ἀφήσουν.

Τόν Σατανᾶ μέ τάς εὐχάς νά καταπολεμήσουν,

τήν ἂνω Ἱερουσαλήμ  γιά νά κληρονομήσουν.

 Ἂς ἀπειλοῦν οἱ δαίμονες, ἂς ἀπειλεῖ  ὁ κόσμος,

τίποτε ἂλλο δέν νικᾶ, ὃπως  ὁ Θεῖος  Νόμος.

Ἂς εἶναι καί ἁμαρτωλοί, μόνον  ταπεινωμένοι,  θά

  ἀνεβοῦν  στούς  οὐρανούς, ὃσοι προορισμένοι. 

Γέρων Κύριλλος Μοναχός Κατουνακιώτης