Στό Ἂγιον Ὂρος

Στῆς Παναγιᾶς  τό ἒμψυχο καί ἂγιο περιβόλι

πού εἶναι  φάρος  φωτεινός  καί τό θαυμάζουν ὃλοι,

ἀνάλαφρα μέ ἒφερε  τ΄ὀνείρου  μου  ἡ  ἒννοια,

 νά δῶ ὁμορφιές  οὐράνιες , ἂνθη  παραδεισένια.

Στήν ὑψηλή  σου κορυφή, οὐρανοδρόμε  Ἂθω

τά ὑπερκόσμια κάλλη σου μ΄ἀπώθεσε νά μάθω.

Νά δῶ Σπηλιές, νά δῶ Κελλιά στήν ἃγια σου ἐρημία,

Καί ν΄ἀναπνεύσω τόν Θεό μές΄ τήν σιγή τήν θεία.

Τά ἱερά σου ἀσκηταριά μ’εὐλάβεια νά γνωρίσω

Καί στ’ἃγια Μοναστήρια σου νά μπῶ νά προσκυνήσω.

Νά χύσω δάκρυα πύρινα σέ κάποια ἀγρυπνία,

Καί νά μεθύσω ἀπό χαρά πνευματική καί ἁγία.

Ν΄ἀκούσω ὓμνους καί εὐχάς, νά δῶ μορφάς ἁγίων,

Νά κοινωνήσω ἀγγελικά  τῶν Θείων Μυστηρίων.

Στῆς Παναγιᾶς  τό  ἒμψυχο καί ἃγιο Περιβόλι

ἀνθοῦν ὡς κρῖνα οἱ Μοναχοί καί εἶναι μακάριοι ὃλοι.

Στήν ὀμορφιά τῆς φύσεως  ἐκεῖ  στήν  ἡσυχία,

λατρεύουν ὃλοι τόν Θεό, βρίσκουν τήν Σωτηρία.

Στό ἃγιον  ὂρος οἱ ψυχές ζοῦν μιά ζωή ἁγία,

Διότι προστατεύονται ἀπό τήν Παναγία.