ΑΙΩΝΙΑ  Η  ΜΝΗΜΗ……….

Συντάχθηκε στις 26 Ιουλίου 2018. Εμφανίσεις: 709

          Ὁ  ἂδικος  καί  φρικτός θάνατος , πού τόσους  ἀνθρώπους στήν περιοχή τῆς  Ἀττικῆς,  ὁδήγησε τίς ψυχές αὐτῶν τῶν ἀδελφῶν μας , στήν αἰωνιότητα.                                                                                                                                                                                                                              Ὁ ἐλεήμων καί πολυεύσπλαγχνος Κύριος καί Θεός ὑμῶν διά πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Αύτοῦ  μητρός καί πάντων τῶν Ἁγίων Αὐτοῦ, νά συγχωρέση καί νά ἀναπαύση τάς ψυχάς αὐτῶν μετά τῶν δικαίων δούλων  Αὐτοῦ.    ΑΜΗΝ.

ΓΕΡΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο